Detailní informace o produktu TendoVis™

TendoVis™ obsahuje biokompatibilní kyselinu hyaluronovou o vysoké čistotě, určenou k aplikaci do měkkých tkání = STABHA™ (Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid)

TendoVis™

TendoVis™ obsahuje biokompatibilní kyselinu hyaluronovou o vysoké čistotě, určenou k aplikaci do měkkých tkání = STABHA™ (Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid)

Tendinopatie

 • Je důsledkem přetěžování a degenerace (např. při jednotvárné práci anebo při sportu).
 • Oslabení šlachy s bolestivostí, spasmy a snížením rozsahu pohybu (Range of movement, ROM).
 • Není možné přirozené vyhojení.
STUPEŇ I
( distenze )
Bolest

Iritace

Zánětlivá reakce

Zakrvácení

Omezení
až ztráta hybnosti

natažení vazivových vláken s mikrorupturami
a mírným krvácením do šlachy,
s bolestí při pohybu
STUPEŇ II
( parciální ruptura )
významné ruptury některých vláken
s viditelným otokem,
mírným krvácením a bolestí i v klidu
STUPEŇ III
( kompletní ruptura )
přetžení šlachy s výrazným
zakrvácením, bolestí a otokem,
se ztrátou hybnosti kloubu
 • Degenerace ECM* a snížení její produkce.
 • Snížení tvorby kolagenu.
 • Dochází k adhezím povrchu poškozené šlachy k okolním tkáním – zjizvená tkáň (mechanicky méně hodnotná).

Co říkajíUživatelé přípravku TendoVis

Proces hojení při poranění šlach

 • Dlouhodobý a často neúplný proces hojení.
 • Zvyšuje se produkce kolagenu typu III a HA.
  • snaha stabilizovat ECM
  • snaha obnovit kluznou funkci šlachy
 • Nadbytek fibrózy má za následek tvorbu dezorganizované jizevnaté tkáně (zvýšená adheze).
 • Vyhojená šlacha tak mění průměr kolagenových vláken.
 • Síla šlachy je omezená.

* extracelulární matrix

sila_v_tahu

Aplikací injekce Tendovis se dosahuje:

 • Doplnění kyseliny hyaluronové potřebné pro kvalitní hojení
 • Redukce bolesti a tlumení zánětlivé reakce
 • Redukce hojení jizvou, a tím zachování funkčnosti šlachy (vazu)
 • Redukce imobilizace a časnější návrat k aktivitám
 • Snížení recidiv poranění
A9RF0AD

Potřebujete poradit? Naši experti jsou vám plně k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 17:00 na čísle +421 734 753 440